نیلوفر فرهانی

اطلاعات شخصی
,
زبان ها
تخصص
تماس
sarasmite73@yahoo.com

درباره من

سوابق شغلی

سوابق تحصیلی

ترجیحات شغلی

حداقل حقوق درخواستی به دلار بر حسب ساعت :

سابقه کار

نوع قراردادهای قابل قبول