مهتاب فلاح زاده

کار در فروشگاه

اطلاعات شخصی
1371
زن
بریتیش کلمبیا , کوکیتلام
زبان ها
تخصص
تماس
Fallahzadehmahtab@gmail.com
16728665766

درباره من

Flexible nHelpful nGood listenernTeme player nCommunicator nPositive

سوابق شغلی

تهران سیمین فر
مسؤل سالن
از سال ۱۳۹۵ تا سال ۱۴۰۲
مسول رسیدگی به سالن nمرتب کردن قفسه ها nآماده کردن ابزار

سوابق تحصیلی

دانشگاه : ۰

رشته : ریاضی فيزيک

مقطع : دیپلم

از سال ۰ تا سال ۱۳۹۰

ترجیحات شغلی

حداقل حقوق درخواستی به دلار بر حسب ساعت : ۱۶

سابقه کار

بدون سابقه کار

3 تا10 سال

نوع قراردادهای قابل قبول