سمیرا صدیقیان

بیمه

اطلاعات شخصی
زن
انتاریو , تورنتو
زبان ها
تخصص
تماس
sedighian.mim94@gmail.com
4376677163

درباره من

سوابق شغلی

سوابق تحصیلی

ترجیحات شغلی

حداقل حقوق درخواستی به دلار بر حسب ساعت :

سابقه کار

نوع قراردادهای قابل قبول