وحید رسولی vahid . Rasouli

جوشکار آرگون ، لوله کشی ساختمان . کار جنرال

اطلاعات شخصی
1972
مرد
کبک , مونترال
زبان ها
تخصص
تماس
vahid.dd2002@Gmail.com
5148635882

درباره من

سوابق شغلی

سوابق تحصیلی

ترجیحات شغلی

حداقل حقوق درخواستی به دلار بر حسب ساعت :

سابقه کار

نوع قراردادهای قابل قبول