محسن

محسن

اطلاعات شخصی
مرد
کبک , تروا ریویر
زبان ها
تخصص
تماس
m6611389@gmail.com
09129414167

درباره من

طراح سایت

سوابق شغلی

طراح سایت
طراح سایت
از سال 2007 تا سال 2009
طراح سایت
طراح سایت
طراح سایت
از سال 2005 تا سال 2021
طراح سایت

سوابق تحصیلی

دانشگاه : ازاد اسلامی

رشته : نرم افزار

مقطع : کاردانی

از سال 2010 تا سال 2021

ترجیحات شغلی

حداقل حقوق درخواستی به دلار بر حسب ساعت : 23

امکان ترفیع سمت

بیمه

دوره های آموزشی

سرویس رفت و آمد

غذا به عهده شرکت

سابقه کار

3 تا10 سال

نوع قراردادهای قابل قبول

دورکاری