اطلاعات شخصی
,
زبان ها
تخصص
تماس

درباره من

سوابق شغلی

Hugo Boss
فروشنده
از سال 2022 تا سال 2022
Guess
فروشنده
از سال 2022 تا سال 2022

سوابق تحصیلی

دانشگاه : Seneca

رشته : Financial Services

مقطع : کاردانی

از سال 2022 تا سال 2022

ترجیحات شغلی

حداقل حقوق درخواستی به دلار بر حسب ساعت :

سابقه کار

1 تا 3 سال

نوع قراردادهای قابل قبول