اطلاعات شخصی
,
زبان ها
تخصص
تماس

درباره من

من شخصی پرانرژی،مسولیت پذیر،سخت کوش هستم ،انعطاف پذیرهستم و دوست دارم مفیدباشم

سوابق شغلی

کلینیک پوست ومو وزیبایی
پرستار ودستیارپزشک
از سال 2007 تا سال 2011
مراقبت وپذیرش بیماران قبل ار اعمال زیبایی ،کنار دست پزشک درکاشت مو وکارهای زیبایی مثل هیدرودرمی وبوتاکس و فیلر، مراقبت بعدازعمل بیماران
درمانگاه به بخش
واحدپرستاری تزریقات وپانسمان
از سال 2003 تا سال 2005
بخیه ،تزریقات، کارهای پرستاری
بیمارستان وزایشگاه بویین ومیاندشت
ماما
از سال 2002 تا سال 2003
انجام زایمان ومراقبتهای بعداز آن
ارایشی بهداشتی اورال
نماینده علمی
از سال 2012 تا سال 2014
بازاریابی،فروش ،ویزیت پزشک
شرکت دارویی پوراطب
نماینده علمی و فارمارپ
از سال 2014 تا سال 2017
ویزیت علمی پزشک وفروش ساپلیمنت
شرکت دارویی بهتادارو افرینش
نماینده علمی وفارمارپ
از سال 2019 تا سال 2022
ویزیت پزشک وبازاریابی وفروش مکملهای گیاهی

سوابق تحصیلی

دانشگاه : آزاد نجف آباداصفهان

رشته : مامایی

مقطع : کاردانی

از سال 2000 تا سال 2002

دانشگاه : ازادخوراسگان اصفهان

رشته : اموزش ابتدایی

مقطع : کارشناسی

از سال 2019 تا سال 2021

ترجیحات شغلی

حداقل حقوق درخواستی به دلار بر حسب ساعت :

سابقه کار

نوع قراردادهای قابل قبول