دریافت رزومه

محسن

محسنی

اطلاعات شخصی
مرد
نیوبرانزویک ,
زبان ها
تخصص
تماس
mosmehdi777@gmail.com
789234100

درباره من

سوابق شغلی

سوابق تحصیلی

ترجیحات شغلی

حداقل حقوق درخواستی به دلار بر حسب ساعت :

سابقه کار

نوع قراردادهای قابل قبول