دریافت رزومه

محمدرضامبهوت

مهندس راه و ساختمان-

اطلاعات شخصی
1997
مرد
انتاریو , تورنتو
زبان ها
تخصص
تماس
rmabhoot@yahoo.com
6478972757

درباره من

سوابق شغلی

سوابق تحصیلی

ترجیحات شغلی

حداقل حقوق درخواستی به دلار بر حسب ساعت :

سابقه کار

نوع قراردادهای قابل قبول