دریافت رزومه پیوست دریافت رزومه

محمد ساحلی

مهندسی عمران

اطلاعات شخصی
1991
مرد
آلبرتا , ادمونتون
زبان ها
تخصص
تماس
a.mohammadsaheli@gmail.com
7806040946

درباره من

سوابق شغلی

سوابق تحصیلی

ترجیحات شغلی

حداقل حقوق درخواستی به دلار بر حسب ساعت :

سابقه کار

نوع قراردادهای قابل قبول