جزئیات شغل

PPCCO

  • موقعیت مکانی انتاریو تورنتو
  • بازدید 145
  • ارسال رزومه
  • نشان کردن

برنامه‌نویس ReactJs) Front-End)

- تسلط کامل به JavaScript ،ES5 ،ES6
- تسلط کامل به React.JS
- تسلط کامل به JSX ،Saga
- تسلط به CSS ،HTML ،ANTD
- تسلط کامل بر Redux  و آشنایی با Context API
- آشنایی با کتابخانه های رایج React
- تجربه کار با postman
- آشنایی با Webpack, bable
- آشنایی با مفاهیم asynchronous programming, closures, ES6, SOLID، clean code

الزامات
مهارت های موردنیاز
جنسیت
حداقل سابقه کار
نوع همکاری
حقوق برای هر ساعت

درباره شرکت