جزئیات شغل

کارشناس بیمه

کارشناس بیمه مسلط به صدور انواع بیمه نامه 

با دقت
کار به صورت حضوری می باشد

الزامات
مهارت های موردنیاز
جنسیت
حداقل سابقه کار
نوع همکاری

درباره شرکت