تعرفه ها

اشتراک ۱ ساله بی‌نهایت آگهی استخدام
اشتراک ۶ ماهه بی‌نهایت آگهی استخدام
اشتراک ۳ ماهه بی‌نهایت آگهی استخدام
پکیج ویژه
پکیج حرفه ای
پکیج پایه