اشتراک ۱ ساله بی‌نهایت آگهی استخدام

  • انتشار بی‌نهایت آگهی استخدام در ۱۲ ماه
  • انتشار هر آگهی به مدت ۶۰ روز
  • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان