اشتراک ۶ ماهه بی‌نهایت آگهی استخدام

  • انتشار بی‌نهایت آگهی استخدام در ۶ ماه
  • انتشار هر آگهی به مدت ۶۰ روز
  • اطلاع رسانی گسترده به کارجویان