پکیج پایه

  • ثبت 1 آگهی استخدام
  • مدت اعتبار 1 ماه
  • اطلاع رسانی در ربات تلگرام
  • اطلاع رسانی به کارجویان هدف در وبسایت