پکیج حرفه ای

  • ثبت 4 آگهی استخدام
  • مدت اعتبار 3 ماه
  • اطلاع رسانی در ربات تلگرام
  • اطلاع رسانی به کارجویان هدف در وبسایت