افزایش نرخ اشتغال به کار مهاجران در کانادا در سال 2023

افزایش نرخ اشتغال به کار مهاجران در کانادا  در سال 2023

بر اساس داده‌های سال ۲۰۲۳ اداره آمار کانادا (StatsCan)، ارتباط واضحی بین نرخ اشتغال مهاجران در سن کار و مدت زمانی که از ورود آنها به کانادا می‌گذرد وجود دارد. این گزارش بر روی مهاجران کانادایی در سن کار متمرکز خواهد بود زیرا آنها سهم بیشتری از مهاجران سالانه به کانادا را تشکیل می‌دهند.

در سال ۲۰۲۳، مهاجران در سن کار در سراسر کانادا افزایشی را در نرخ اشتغال خود تجربه کردند که با مدت زمانی که از ورود آنها به کانادا می‌گذرد رابطه مستقیم دارد. به عبارت دیگر، در میان مهاجران ۲۵ تا ۵۴ ساله، نرخ اشتغال در سال ۲۰۲۳ برای افرادی که بیش از ۱۰ سال قبل به کانادا مهاجرت کرده‌اند، بالاترین نرخ و برای مهاجرانی که پنج سال یا کمتر از آن وارد کانادا شده‌اند، کمترین نرخ بود.

داده‌های StatsCan ارقام زیر را برای نرخ اشتغال در میان مهاجران اصلی در سن کار در سال ۲۰۲۳ نشان می‌دهد:
– مهاجرانی که ۵ سال قبل یا کمتر از آن وارد کانادا شده‌اند: ۷۷.۸ درصد
– مهاجرانی که بین ۵ تا ۱۰ سال قبل به این کشور وارد شده‌اند: ۸۱.۹ درصد
– مهاجرانی که بیش از ۱۰ سال است وارد کانادا شده‌اند: ۸۴.۵ درصد

نکته قابل توجه این است که نرخ کلی اشتغال در میان مهاجران در سال ۲۰۲۳ ۸۲.۶ درصد بود و این تقریباً تنها ۴ درصد کمتر از نرخ اشتغال در بین افراد کانادایی در سن کار (۸۶.۳ درصد) می‌باشد. همچنین شایان ذکر است که نرخ اشتغال در سال ۲۰۲۳ بالاترین میزان از سال ۲۰۱۹ بوده است.

0 نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *